Gdy odchodzi ktoś bliski

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej Osoby

W domu:

 1. Zgłosić zgon lekarzowi pierwszego kontaktu (do południa) lub do pogotowia ratunkowego (po południu, wieczorem i w nocy),
 2. Po wystawieniu karty zgonu przez lekarza i upłynięciu dwóch godzin od zgonu, powiadomić telefonicznie zakład pogrzebowy, który zajmie się transportem ciała.

W szpitalu:

 1. Odebrać kartę zgonu,
 2. Zapytać, czy jest planowana autopsja, jeżeli tak, to na kiedy? (można napisać prośbę o odstąpienie od sekcji),
 3. Dokonać identyfikacji Zmarłego/ej,
 4. Ustalić w prosektorium zasady przekazania odzieży oraz wydania ciała zakładowi pogrzebowemu.

W tragicznych okolicznościach:

 1. Powiadomić Pogotowie Ratunkowe, Policję a następnie zakład pogrzebowy,
 2. Odebrać z Prokuratury kartę zgonu oraz zezwolenie na wydanie ciała z prosektorium

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej Osoby poza miejscem zamieszkania

 1. Udać się do miejsca, gdzie nastąpił zgon (zabrać ze sobą dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz odzież Osoby Zmarłej),
 2. Odebrać kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 3. Udać się do prosektorium w celu:
  • Identyfikacji Osoby Zmarłej,
  • Ustalenia terminu i zasad wydania ciała zakładowi pogrzebowemu (poprosić o telefon do pracownika prosektorium),
  • Ewentualnego przekazania odzieży – proszę zapytać, czy będą opłaty i w jakiej wysokości,
 4. Udać się do miejscowego USC w celu wystawienia aktów zgonu,
 5. Po powrocie udać się do zakładu pogrzebowego z aktami zgonu.

Akty zgonu wydaje Urząd Stanu Cywilnego lub Urząd Gminy (w miejscowości w której nastąpił zgon).